1.1.10

-66- Sessió doble de Nadal
Ex-arbre de Nadal"Senyor rei, jo estic ací / porte coses per a mi. / Jo li donaré garrofes / per al seu senyor rossí."
Ell encara guarda a la bústia les cartes del meu desig...