1.5.11

-83-

Quan ningú no ens mira a tots ens agrada guaitar. Ho vaig veure tot d'una, i tu?