1.6.11

-84-


ENDEVINALLA:
Té la calentor del foc, fa l'oloreta d'un pastís,
du el meu nom i és el futur.