2.1.12

- 91 -

Sèrie Microrelats

És japonès
i què és no ho sé ben bé.
Un haikú d'ombra.