1.3.12

-93-

Arraps a un paisatge urbà de dia de sol