6.10.12

-100-

Finalment el viatger va anotar al quadern: "Contradient el saber del mestre Cresques, sapigueu, senyors, que a Llevant he trobat jo el meu nord."